Forum för forskningskommunikation

Draken Folkets Hus, Järntorget 15, Göteborg ons 3 apr 2019 kl. 13:00-17:00

Välkommen till Forum för forskningskommunikation som vänder sig till dig som arbetar med forskningskommunikation. Årets tema är ”Fint, fult eller farligt?”.

Vi utsätts dagligen för försök till positiv och negativ påverkan. Att hantera desinformation med mer information är ofta fel väg att gå för att bemöta den som vill påverka oss i en viss riktning.

Hur ska vi som jobbar med forskningskommunikation förhålla oss? När är påverkan fint? Varför anses det ibland vara fult eller till och med farligt? Och när går vi över gränsen och förlorar vår trovärdighet? Det här och mycket mer kommer att diskuteras under årets evenemang där Vinnova är medarrangör. 

Under dagen kan du lyssna på:

  • Imran Khan, Wellcome Trust
  • James Pamment, Lunds universitet
  • Anna Dubois, Chalmers
  • Karin af Klintberg, programmakare

Dessutom kommer ett antal projekt att berätta om hur vetenskap kan kommuniceras för att skapa debatt och påverka rätt personer.

Forum för forskningskommunikation arrangeras av Vinnova, Vetenskapsrådet, Forte, Vetenskap&Allmänhet, Ragnar Söderbergs stiftelse, KK-stiftelsen, Riksbankens jubileumsfond, Mistra, Stiftelsen för strategisk forskning i samarbete med Vetenskapsfestivalen.

Ibland fotograferar eller filmar vi på våra aktiviteter. Om du inte vill vara med på bilder eller filmer, kan du meddela detta när du kommer till oss.
Läs mer om hur vi lagrar och behandlar dina personuppgifter.