Informations- och matchmakingevent i Bryssel, ECS Brokerage Event

S.A.B.I.G., Immobilier, Boulevard Adolphe Max 118, Bruxelles, Hotel Le Plaza Brussels tis 15 jan kl. 08:30 - ons 16 jan 2019 kl. 17:00

De internationella EU ECSEL JU programmet och EUREKA klusterprogrammen Euripides2 och Penta arrangerar ett gemensamt informations- och matchmaking-event, ECS (Electronic Components and Systems) Brokerage Event, den 15-16 januari 2019 i Bryssel. Området omfattar Informations- och Kommunikationsteknik (IKT) i bred bemärkelse. Observera att Vinnova kan ge projektstöd till ECSEL och Euripides2 men inte till PENTA.

Eventet riktar sig till representanter från små och stora företag, universitet och forskningsinstitut som vill delta i europeiska samarbetsprojekt. Tidigare event av denna typ har resulterat i framgångsrika industridrivna europeiska projekt med deltagare från Sverige.

Syftet med eventet är att identifiera potentiella europeiska projektförslag med svenskt deltagande. Områden som kan vara aktuella för projektförslag är hela värdekedjan kring elektroniska komponenter och system.

Projektförslagen ska vara riktade mot EU ECSEL JU eller EUREKA-klustret Euripides2. Observera att Vinnova inte kan ge projektstöd till PENTA-projekt.

Under denna dag kommer du att få mer information om finansiering inom ovan nämnda program och det kommer också att finnas möjlighet att pitcha projektidéer. Dessutom kommer det att finnas gott om tid för att diskutera projektförslag och börja bygga projektkonsortier.

Ibland fotograferar eller filmar vi på våra aktiviteter. Om du inte vill vara med på bilder eller filmer, kan du meddela detta när du kommer dit.
Läs mer om hur vi lagrar och behandlar dina personuppgifter.

Frågor?

Jonas Bjarne

Handläggare

+46 8 473 31 22

jonas.bjarne@vinnova.se