Next Generation Internet (NGI), Informationsmöte nummer 2 vid Vinnova

Vinnova, Mäster Samuelsgatan 56, Rum Lars-Magnus Ericsson tis 11 dec 2018 kl. 10:00-12:00

Inom EU-kommissionens satsning på Next Generation Internet, öppnade utlysningen H2020-ICT-24 "Next Generation Internet - An Open Internet Initiative" den 16:e oktober 2018 och ansökan skall vara inskickad senast klockan 17 den 28:e mars 2019. Varmt välkomna till Vinnova för det andra informationsmötet om detta annorlunda initiativ.

Webbsändning

Här kan du följa mötet live.

Finansieringen inom denna utlysning skiljer sig från vanlig projektfinansiering och sker huvudsakligen genom så kallad cascade funding. Det är en finansieringsmodell där bidragsmottagaren vidaredistribuerar finansiellt stöd till projekt som utformas och utförs av tredje part. Målgruppen för EU-utlysningen är alltså aktörer som på ett trovärdigt sätt kan företräda ett ämnesområde och koordinera, leda och attrahera utförare med kapaciteten att utveckla och implementera lösningar inom området. Tänkbara exempel på aktörer ur målgruppen är inkubatorer, science parks, innovationskontor vid universitet och högskolor, icke-vinstdrivande organisationer, forskningsinstitut, etc. 

Första timmen av mötet kommer att webb-sändas. Mötet kommer att hållas på engelska. 

Agenda

10:00 EUs perspektiv på nästa generations internet: Syfte och mål
          Talare: Ragnar Bergström, EU-kommissionen DG Connect 
10:30 Information och senaste uppdateringar om utlysningen H2020-ICT-24 call för intermediärer och tredje part.
          Talare: Rebecca Steinert, RISE
11:00 Slut på webbsändningen – kaffe och mingel för deltagande på plats
11:15 Diskussion, frågor och mingel
12:00 Mötet slutar

 

Mer information om Next Generation Internet och utlysningen 

 

 

 

Ibland fotograferar eller filmar vi på våra aktiviteter. Om du inte vill vara med på bilder eller filmer, kan du meddela detta när du kommer till oss.
Läs mer om hur vi lagrar och behandlar dina personuppgifter.

Frågor?

Johan Lindberg

Nationell kontaktperson, Vinnova

+46 8 454 64 53

Rebecca Steinert

National contact point, RISE

070–7731571