Koordinatorsträff för Horisont 2020

Vinnova, Mäster Samuelsgatan 56, Lokal Nobel tis 4 dec 2018 kl. 10:00-14:00

Vinnova bjuder in dig som arbetar dom koordinator för ett Horisont 2020 samverkansprojekt till en informationsdag. Under dagen får du bland annat lyssna till inspirationsföreläsaren John Alexander.

Arbetar du som koordinator för ett Horisont 2020 samverkansprojekt?

Ta tillfället i akt och kom och lyssna på författare och inspirationsföreläsaren John Alexander! Han har många års erfarenhet inom interkulturell verksamhet. På ett unikt sätt förmedlar han ett budskap oavsett om det handlar om andra kulturer, svensk kultur eller företagskultur. John illustrerar sina presentationer gärna med berättelser, som konkreta exempel på hur kultur fungerar.


Syftet med mötet är att möjliggöra för dig som koordinerar ett Horisont 2020 projekt att dela med dig av dina erfarenheter från att leda samverkansprojekt samt att bredda ditt nätverk.

Mötet hålls på engelska.

Preliminär agenda

  • 10:00 Introduktion
  • Inspirationsföreläsaren John Alexander talar om interkulturella samarbeten
  • Workshop
  • Nätverkslunch
  • 14:00 Avslutning 

Ibland fotograferar eller filmar vi på våra aktiviteter. Om du inte vill vara med på bilder eller filmer, kan du meddela detta när du kommer till oss.
Läs mer om hur vi lagrar och behandlar dina personuppgifter.

Frågor?

Kontakta Sanna Sjöblom för information om hur du går tillväga för att anmäla dig till informationsdagen. 

Sanna Sjöblom

Junior Policy Officer

+32 2 545 50 11

sanna.sjoblom@vinnova.se