Webb-baserad nätverksdag inom IKT och digitalisering: EUREKA CELTIC-NEXT Online Pitching Session

Virtuella tor 29 nov 2018 kl. 09:00-12:00

Inom EUREKA klustret Celtic anordnas den 29 november ett webbaserat pitching-möte där företag och akademi har möjlighet att presentera sina projektidéeer. Detta är ett perfekt tillfälle för svenska företag som vill vara med i internationella samverkansprojekt inom digitalisering, IKT, och en uppkopplad omvärld.

Funderar du på att delta i en ansökan till EUREKA-klustret CELTIC-NEXT?


Välkommen till CELTIC-NEXT Online Pitching Session där företag och forskare från Europa får möjlighet att "pitcha" sina projektförslag. Vid årsskiftet 2018/2019 startar det nya EUREKA-klustret CELTIC-NEXT som är Celtic-Plus efterföljare.

CELTIC-NEXT är ett EUREKA-kluster inriktat på internationellt samarbete inom forskning, innovation och utveckling av informations- och kommunikationsteknologi. Dessa är viktiga komponenter som driver på innovation inom i stort sett alla områden, vilket leder till ett brett spektrum av användningsområden för de projekt som finansieras inom CELTIC-NEXT.

Vinnova har delfinansierat svenskt deltagande i ett 40-tal CELTIC-projekt inom kommunikationsteknologi för tex telekom, digitalisering av industrin och e-hälsa.

För vem?

Eventet riktar sig till små och stora företag samt forskare från universitet, forskningsinstitut och företag vilka vill delta i internationella samarbetsprojekt inom informations- och kommunikationsteknologi.

Ibland fotograferar eller filmar vi på våra aktiviteter. Om du inte vill vara med på bilder eller filmer, kan du meddela detta när du kommer till oss.
Läs mer om hur vi lagrar och behandlar dina personuppgifter.

Frågor?

Jessica Svennebring

Handläggare

+46 8 473 31 34

jessica.svennebring@vinnova.se