Internetdagarna: Innovation och tillit

Stockholm Waterfront Conference Centre, Nils Ericsons Plan 4, Stockholm tis 20 nov 2018 kl. 10:30-17:00

Förarlösa fordon, delningsekonomi och personliga data sparade i molnet är exempel som visar att innovation kräver tillit. Vad händer om vi litar för mycket eller för lite? På Internetdagarna fokuserar vi på det ömsesidiga förhållandet mellan innovation och tillit, där den första både kräver och skapar den andra.

När förarlösa fordon och delningsekonomi har blivit en självklarhet; när vi har vant oss vid att betala med kryptovalutor för varor som levereras hem till oss av drönare eller för tjänster som utförs av system baserade på artificiell intelligens; när kritiska infrastrukturer har kopplats upp till nätet och när vi har börjat ta det för givet att all vår data lagras i molnet och ägs av något företag, vad kommer vår tillit att vara värd?

Och hur långt borta ligger denna framtid?

Tillit är grunden som innovation bygger på. Det är ofta tillit som sätter prislappen på en idé som på pappret har stor potential och tillit som avgör om den i slutändan leder till framgång.

I ett globalt och alltmer uppkopplat samhälle förväntas vår tillit sträcka sig allt längre för varje dag. Redan idag är det otillräckligt att en idé är trovärdig i sig. Vi måste också kunna lita på den infrastruktur eller plattform som möjliggör den och på möjliga andra användare. Hur mycket tillit är lagom? Vad händer om vi litar för mycket? Och vilka möjligheter missar vi när vi inte litar tillräckligt mycket?

Dessa och andra tillitsrelaterade aspekter kommer att lyftas fram under dagen. Moderatorer under dagen är Anna Chiara Brunetti och Tommy Schönberg från Vinnova.

Program

10:30-11:25 In Trust We Trust

Varför är tillit så viktig för innovation? Och hur värdesätter vi den? Kan det vara så att vårt nuvarande tillvägagångssätt för att erkänna och belöna värdet – det monetära men även det sociala – begränsar vår förmåga att utforma framtiden?

Laura Hartman inleder dagen med en bredare reflektion kring tillit och dess förhållande till innovation.

Nathan Elstub reflekterar kring hur vårt förhållande till det som vi värdesätter högst kan ändras inom den nära framtiden.

Talare

 • Laura Hartman, ordförande för Tillitsdelegationen och docent i nationalekonomi (på engelska)
 • The Value of Trust, Nathan Elstub, Nesta UK (på engelska)

11:30-12:30 What Could Possibly go wrong?

Vår tillit sträcker sig allt längre för varje dag. Det gör våra förväntningar och vår oro också. Samtidigt som tekniken erbjuder stora möjligheter finns det viktiga utmaningar att hantera på ett vettigt sätt. Hur bygger vi tillit och ser till att allt som kan gå fel inte gör det?

Anna Felländer reflekterar över vilka frågeställningar kopplade till etik som man bör adressera när man utvecklar system baserade på artificiell intelligens.

Anne-Marie Eklund Löwinder adresserar vilka faktorer som är viktiga för digital delaktighet.Vad ställer vi för krav på ansvar, organisation och teknik?

Talare

 • Anna Felländer (på engelska)
 • Staffan Truvé (på engelska)
 • Anne-Marie Eklund Löwinder, Internetstiftelsen i Sverige (IIS)

14:00-15:00 Trust at The End of Trust

Internet skapades med tillit mellan användarna som en viktig grund. Idag ser bilden av internet helt annorlunda ut. Hur kan vi känna tillit i den moderna digitala världen? Hur kan tekniska lösningar skapa tillit mellan användare och organisationer på ett sätt som ger affärsmässiga fördelar?

Pontus Johnson tar oss på en resa kring digital tillit från det betrodda internet till dagens ideal: Trust No One. Men hur agerar vi i denna nya värld där det praktiskt inte är möjligt att inte lita på någon/något?

Gisela Edendahl beskriver hur företag som bygger sina affärsmodeller på tillit har en möjlighet att revolutionera världen, och reflekterar över hur blockkedjor kan användas för att åstadkomma detta.

Talare

 • Pontus Johnsson, KTH (på engelska) 
 • Gisela Edendahl, IBM (på engelska)

15:30-17:00 The Future of Trust

Allt pekar mot att framtiden kommer att kräva en ännu större tillitsinvestering från människor: självkörande bilar, så väl som ännu bredare användning och spridning av personliga och ibland känsliga data, och nya tekniker som vi idag inte ens drömmer om – hur kan vi navigera i en sådan tillitsdjungel?

Tris Dyson visar hur man kan skapa tillit och acceptans för nya tekniker, vilket leder till ett stort värde för samhället.

Bodil Eriksson reflekterar över vilken roll som tillit kommer att spela i framtidens fordonsindustri.

Niklas Häggström diskuterar vilka risker som finns i vårt nuvarande sätt att använda, tolka och dela data, och presenterar ett förslag av en open-data infrastruktur som tillåter informationsspridning på ett effektivt och säkert sätt.

Rebecca Steinert avrundar dagen med att blicka framåt några år. Hon diskuterar hur det europeiska initiativet Next Generation Internet verkar för att utforma framtida internetteknologier, så att behoven hos det digitaliserade samhället kan tillgodoses samtidigt som viktiga aspekter liksom integritet, förtroende, decentralisering, öppenhet, integration och affärssamarbete garanteras.

Talare

 • Tris Dyson, Nesta UK (på engelska)
 • Bodil Eriksson, Volvo Cars Mobility
 • Niklas Häggström, Knowledge Agency (på engelska)
 • Rebecca Steinert, RISE (på engelska)

Ibland fotograferar eller filmar vi på våra aktiviteter. Om du inte vill vara med på bilder eller filmer, kan du meddela detta när du kommer till oss.
Läs mer om hur vi lagrar och behandlar dina personuppgifter.

Frågor?

Anna Chiara Brunetti

Programledare för Innovationsprojekt i företag

+46 8 473 31 41

annachiara.brunetti@vinnova.se