Informationsmöte Utmaningsdriven innovation steg 1

Lokal Nobel, Vinnova, Mäster Samuelsgatan 56 mån 26 nov 2018 kl. 10:00-11:00

Vill du tillsammans med andra ta fram innovativa lösningar på samhällsutmaningar och bidra till hållbarhetsmålen i Agenda 2030? Då kanske Vinnovas erbjudande inom Utmaningsdriven innovation Steg 1 – initiering kan vara något för er?

Webbsändning

Här kan du följa mötet live.

Den 26 november 2018, kl 10.00- 11.00 är du välkommen till vårt informationsmöte som äger rum på Vinnova i Stockholm. Efter mötet kommer det finnas möjlighet att mingla med andra deltagare samt träffa teamet på Vinnova. Mötet kommer även att webbsändas på den här sidan. 

Om Utmaningsdriven innovation

Innovation och samverkan är viktigare än någonsin och nödvändigt för att uppnå ett hållbart samhälle. Därför finansierar vi i Utmaningsdriven innovation (UDI) samverkansprojekt som långsiktigt arbetar med att lösa samhällsutmaningar. Att bli finansierad i UDI steg 1 är början på en långsiktig och spännande innovationsresa för att i bred samverkan arbeta för att bidra till ett hållbart samhälle. Det handlar bland annat om utmaningar som klimatkrisen och omställning till förnybar energi, hållbar konsumtion och produktion, hållbara städer men också utmaningar som en god hälsa för alla, minskad ojämlikhet och social utsatthet. Alla projekt ska bidra till hållbarhetsmålen i Agenda 2030 och vi vänder oss till er som har innovativa lösningar med stor potential att bidra till jämställd och hållbar utveckling.

Inom UDI kan projekt få finansiering i tre steg: initiering, samverkansprojekt och implementering 

  • Steg 1 - initiering ligger fokus på att utveckla er idé om innovation, samt planera för hur den ska tas fram och komma till användning
  • Steg 2 - samverkansprojekt fördjupas samverkan mellan aktörerna och lösningar utvecklas och testas.
  • Steg 3 - implementering handlar om att testa lösningarna i verklig miljö och att implementera och sprida resultaten. 

 

Ibland fotograferar eller filmar vi på våra aktiviteter. Om du inte vill vara med på bilder eller filmer, kan du meddela detta när du kommer till oss.
Läs mer om hur vi lagrar och behandlar dina personuppgifter.

Dokumentation

Här kan du ta del av dokumentationen från dagen.

Frågor?

Andreas Netz

Programledare

+46 8 473 30 86