Next Generation Internet (NGI), Informationsmöte på Vinnova

Vinnova, Lokal Nobel, Mäster Samuelsgatan 56 ons 3 okt 2018 kl. 10:00-12:00

Inom EU-kommissionens satsning på Next Generation Internet öppnar utlysningen H2020-ICT-24 "Next Generation Internet - An Open Internet Initiative16:e oktober. Välkommen till informationsmöte om Next Generation Internet (NGI) och utlysning ICT-24.

Följ webbsändningen från mötet

Mötet kommer att webbsändas och här kan du följa webbsändningen live.

Finansieringsmodellen i denna utlysning bygger på så kallad cascade funding dvs en modell där projektfinansieringen bygger på att mottagaren av EU-medel i sin tur distribuerar dessa vidare till utvecklingsprojekten genom sub-granting of third party actors. Målgruppen för EU-utlysningen är alltså organisationer som på ett trovärdigt sätt kan representera ett område och koordinera, driva och attrahera utförare som genomför utvecklingen inom området. Tänkbara exempel på sådana organisationer är inkubatorer, science parks, innovationskontor vid universitet och högskolor, ideella organisationer, forskningsinstitut, etc.

Agenda

  • 10:00 Introduktion, Future Internet Forum och NGI, Peter Nõu, Vinnova Horizon 2020 och Cascade funding, Johan Lindberg, Vinnova NGI utlysningen ICT-24, Rebecca Steinert, RISE
  • 11:00 Slut på webb-sändning, kaffepaus och bensträckare
  • 11:15 Frågor och diskussion i plenum såväl som bilateralt med föreläsarna och mellan deltagarna.
  • 12:00 Mötet avslutas

Här hittar du mer information om NGI:

Utlysning ICT-24 innehåller tre delområden, nämligen:

  • "Strengthening internet trustworthiness with electronic identities: addressing critical challenges related to increasing trust in the internet such as authentication, authorisation, traceability, privacy and confidentiality in personal and non-personal interactions."
  • "Service and data portability: this topic will address the challenge of personal data portability on the internet as foreseen under the GDPR and the data porting and service provider switching as foreseen in the proposed free flow of non-personal data regulation."
  • "Open Internet architecture renovation: supporting communities of developers in ensuring Internet architecture evolution towards better efficiency, scalability, security and resilience."

  • Alla detaljer om utlysningen 

Ibland fotograferar eller filmar vi på våra aktiviteter. Om du inte vill vara med på bilder eller filmer, kan du meddela detta när du kommer till oss.
Läs mer om hur vi lagrar och behandlar dina personuppgifter.

Kontakt

Swedish NGI national contact point, Rebecca Steinert, RISE, 070 – 773 15 71, rebecca.steinert@ri.se

Johan Lindberg

Nationell kontaktperson, Vinnova

+46 8 454 64 53