Informationsmöte om inkluderande samhällen och Swafs i Horisont 2020

Lokal Nobel, Vinnova, Mäster Samuelsgatan 56, Stockholm ons 24 okt 2018 kl. 13:00-15:30

Vinnova bjuder in till ett informationsmöte den 24 oktober om utlysningar 2019–2020 inom Swafs och Inkluderande samhällen, med fokus på gemensamma perspektiv; gender, medborgarforskning och etik.

Webbsändning av mötet

Här kan du följa mötet live via vår webbsänding.

Är du och din organisation intresserad av att söka medel för projekt inom dessa satsningar är du välkommen att delta. Under mötet kommer du att få en överblick av fokusområden i respektive program samt en belysning av gemensamma perspektiv. Du kommer också att få ta del av erfarenheter från projektdeltagare och träffa nationella kontaktpersoner.

Vi förutsätter att du har grundläggande förkunskaper om Horisont 2020 strukturen och regelverket. Mötet hålls på svenska och kommer delvis att webbsändas.

När: Onsdagen den 24 oktober, kl. 13.00 - 15.30 (registrering från kl. 12.30) 

Preliminärt program

  • 13.00 - Välkommen
  • Utlysningar inom Swafs och Inkluderande samhällen
  • Gemensamma perspektiv
  • Projektexempel (webbsänds ej)
  • 15.00 - Fika och tid till individuella frågor (webbsänds ej)

Kort beskrivning av områdena


Inkluderande, innovativa och reflekterande samhällen

Satsningar inom detta område syftar till att möta europeiska utmaningar rörande migration, den fjärde industriella revolutionen samt samhällsstyrning. Det handlar bl.a. om att ta fram ny kunskap som kan öka förståelsen kring utmaningarna samt policy-förslag som kan erbjuda lösningar på identifierade problem. 

Swafs (Vetenskap med och för samhället)

Syftet med Swafs är bl.a. att involvera berörda intressenter och slutanvändare i forsknings- och innovationsprocessen samt att skapa mötesplatser, dialog och samverkan mellan forskning och det omgivande samhället. Etik, jämställdhet och genus har stort fokus i utlysningarna.

Ibland fotograferar eller filmar vi på våra aktiviteter. Om du inte vill vara med på bilder eller filmer, kan du meddela detta när du kommer till oss.
Läs mer om hur vi lagrar och behandlar dina personuppgifter.

Frågor?

Har du frågor om mötet vänligen kontakta Anna Halldén för inkluderande, innovativa och reflekterande samhällen eller Gwendolyn Schaeken för Swafs (Vetenskap med och för samhället). 

 

Anna Halldén

Nationell kontaktperson, Vinnova

+46 8 473 30 11

Gwendolyn Schaeken

Nationell kontaktperson, Vinnova

+46 8 473 30 16