Workshop om forskningsanläggningarna ESS och MAX IV

Arrangör: Vetenskapsrådet, tillsammans med Vinnova och Tillväxtverket Medicon Village, Scheelevägen 2, Lund fre 26 okt 2018 kl. 10:00-14:30

Välkommen till årets workshop kring European Spallation Source (ESS) och MAX IV-laboratoriet i Lund. Tillsammans med Vetenskapsrådet och Tillväxtverket vill vi inspirera till ökat engagemang, deltagande och användning av forskningsanläggningarna.

Workshopen riktar sig till svenska aktörer inom akademi, näringsliv och offentlig sektor.

Tid

26 oktober 2018, klockan 10.00 - 14.30, med möjlighet till visad tur på ESS eller Max IV klockan 14.30-16.00. 

Program

Ett mer detaljerat program kommer att publiceras inom kort.

Om arrangemanget

Arrangemanget är det tredje i en serie årliga workshops som syftar till att stärka det svenska engagemanget och deltagandet i utveckling och användning av den nya stora forskningsinfrastruktur som byggs i Lund.

I år är ambitionen att sätta det svenska engagemanget i ett europeiskt sammanhang. I linje med de tidigare Lundförklaringarna om stora utmaningar från 2009 gör Sverige en stor insats för att ge framtida forskare och industrin verktyg för att vara konkurrenskraftiga, skapa en grund för innovation och hantera de stora utmaningarna i vår tid.

Ambitionen är att dessa investeringar inte bara ska leda till vetenskap och innovationer i framkant, utan också skapa ett kompetenskluster i Europa. På så vis kan Sverige och EU bidra till att lösa dagens och morgondagens stora samhällsutmaningar – och förbli globalt konkurrenskraftiga.

Ibland fotograferar eller filmar vi på våra aktiviteter. Om du inte vill vara med på bilder eller filmer, kan du meddela detta när du kommer dit.
Läs mer om hur vi lagrar och behandlar dina personuppgifter.

Frågor?

Esa Stenberg

Kontaktperson för SWEbeams

+46 8 473 32 39

esa.stenberg@vinnova.se

Relaterat erbjudande

Erbjudandet stödjer pilotprojekt som bygger kompetens kring industriellt nyttiggörande av avancerade experimentmiljöer motsvarande de som utvecklas vid MAX IV och ESS i Lund.