Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Välkommen till resultatkonferens för FFI Trafiksäkerhet & automatiserade fordon

Scandic Opalen, Engelbrektsgatan 73, Göteborg tor 27 sep 2018 kl. 10:00-16:00

Under dagen presenteras intressanta resultat från pågående och avslutade projekt från programmet Trafiksäkerhet och automatiserade fordon. Alla presentationer avslutas med en kort frågestund.

Projektpresentationerna varvas med aktuella spaningar om trafiksäkerhet och automation. Ingrid Skogsmo berättar vad som händer i Bryssel avseende automation och hur Sverige ligger till. Matteo Rizzi från Trafikverket redogör för vilka utmaningar som återstår för att vi skall kunna nå våra trafiksäkerhetsmål.

Volvo Cars kommer att dela med sig av sina erfarenheter från Drive Me-projektet och av resultat från de FFI-projekt som bidragit med kunskap till Drive Me. Slutligen kommer Johan Wedlin att avrunda dagen med att berätta om det stämmer att automatiserad körning ökar trafiksäkerheten och sparar liv.

Vi kommer även att ha en bemannad posterutställning där du har möjlighet att ta del av ännu fler projektresultat samt träffa representanter för industri, akademi och institut. Ta tillfället i akt att hitta nya samarbetspartners och diskutera nya projektförslag och idéer. Representanter från FFI:s programråd och kansli kommer också att närvara.


Registrering, kaffe och utställning är öppen från och med 9.30.

Anmäl dig senast den 21 september

 

PROGRAM

09.30 Kaffe och registrering
Posterutställningen är öppnad och bemannad från och med 09.30.

10.00 Välkommen

Programrådets ordförande Jan Olsson

10.10 - 10.25 Information och nyheter om FFI

Programledare Ulrika Landelius

10.25 - 10.45 Spaning 1
Utblick från Bryssel, Ingrid Skogsmo, SAFER (vid Europakommissionen DG forskning och utveckling 2016-juni 2018)
Automatiserad körning ligger högt på agendan – även i EU. Vad pågår i Bryssel?

Exempel på initiativ och prioriteringar. Hur syns Sverige i sammanhanget och vilka möjligheter finns?

Projektpresentationer
10.50 - 11.10 iQMatic framtidens autonoma transportsystem, Scania TBD

11.10- 11.30
Harmonise – säker förarinteraktion med olika grad av automation i samma fordon, Emma Johansson, AB Volvo

HARMONISE undersöker sätt att harmonisera, förenkla, hantera och förbättra hur förare interagerar med system som automatiserar delar eller hela den dynamiska körningen i fordonet. Olika system som spänner över flera nivåer av automatisering kommer att finnas tillgängliga för föraren. Projektet identifierar när och om det finns ett stort behov av att designa för tydlig harmonisering vs. skillnad mellan system. Projektet utvecklar och utvärderar olika koncept och utvecklar designprinciper baserat på teoretiska och empiriska data som samlas in i projektet.

11.30 - 11.40 Presentation av posterutställningen

11.40 - 12.10
Lunch – "röda laget"
Posterutställning –"blåa laget"
Blåa laget besöker posterutställningen där representanter för projekten finns tillgängliga för frågor och diskussion. Ta tillfället i akt att knyta nya kontakter och diskutera nya idéer och projektförslag.

12.10 - 12.40
Lunch – "blåa laget"
Posterutställning – "röda laget"
Röda laget besöker posterutställningen där representanter för projekten finns tillgängliga för frågor och diskussion. Ta tillfället i akt att knyta nya kontakter och diskutera nya idéer och projektförslag.

12.40 - 13.00 Mingel, alla

13.00 - 13.40 Projektpresentationer och Drive Me, Volvo Car Group
Statusrapport från Drive Me forskningsplattformen. Marcus Rothoff m fl.
Drive Me är en forskningsplattform som innefattar flera projekt för utveckling av självkörande funktionalitet samt forskning för att förstå nyttoeffekter av ökad automation. Parter i Drive Me är Volvo Cars, Trafikverket, Göteborg Stad, Chalmers, Autoliv och Lindholmen Science Park. Presentationen kommer ge en inblick i skapandet av självkörande funktionalitet, men även en första statusrapport av nyttoeffekter genom ökad automation av fordonet inom områden som trafiksäkerhet och energieffektivitet.

13.40 - 14.00 Spaning 2
Nuläge och prioriterade insatsområden, Matteo Rizzi, Trafikverket
Under 2017 omkom 253 personer i vägtrafikolyckor i Sverige, vilket är det lägsta antalet omkomna vi haft sedan 40-talet. Dock finns det ett antal utmaningar om vi ska kunna nå våra trafiksäkerhetsmål.

14.00 - 14.20 Projektpresentationer
Aktiv humanmodell för prediktering av mänsklig rörelse, steg 3. Lotta Jakobsson, Volvo Car Group
Olyckor föregås ofta av förarinitierade eller autonoma manövers såsom inbromsning och styrning. Vid sådana händelser har den muskulära responsen betydelse. Projektet har vidareutvecklat muskelaktiveringen av vår unika humanmodell (HBM) för skadeprediktering. Specifikt har en metodik för vinklad och lateral muskelkontroll tagits fram och implementerats i senaste versionen av SAFER HBM.

14.20 - 14.45 Kaffe och mingel

14.45 - 15.05 Projektpresentationer
Vehicle Driver Monitoring – Sleepiness and Cognitive Load. Bo Svanberg, Volvo Car Group
Projektets mål var att hitta metoder att mäta trötthet och kognitiv distraktion och att studera deras effekt på förarbeteende. Ett flertal experiment genomfördes och speciellt studerades fysiologiska mått, effekten av kontextuella och individuella faktorer samt automatisk detektion med maskininlärningsmetoder.

15.05 - 15.30 Spaning 3
AD - är vi säkra på det? Johan Wedlin, RISE
Automatiserad körning lovar att öka trafiksäkerheten och att spara liv. Men stämmer det? En utblick i världen och en inblick på dagens konferens.

15.30 Tack för idag

Ibland fotograferar eller filmar vi på våra aktiviteter. Om du inte vill vara med på bilder eller filmer, kan du meddela detta när du kommer till oss.

Läs mer om hur vi lagrar och behandlar dina personuppgifter.

För att vara mer anonym har du har valt att stänga av vissa funktioner på vår webbplats, som till exempel att se kartor från Google Maps. Du kan ändra dina inställningar när som helst för att tillåta dessa funktioner och få en bättre upplevelse. 

Ändra dina kakinställningar

Gothenburg N: 57.70143459999999 E: 11.984774099999981 (Visa på karta)

Senast uppdaterad 28 juni 2018

Statistik för sidan