Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Möte om innovationsupphandling

Arrangör: Vinnova, Upphandlingsmyndigheten, Rise Vinnova, Mäster Samuelsgatan 56, Stockholm mån 4 jun 2018 kl. 09:00-13:00

Verkar innovationsupphandling intressant men komplicerat? Är ni intresserade av praktiskt kompetens och stöd? I så fall är ni varmt välkomna till detta möte för att hjälpa oss att utveckla tankarna på ett kompetenscentrum.

Att arbeta med innovationsupphandling upplevs ibland som krävande. Upphandlingsmyndigheten har stöd för arbetet men en del upphandlande myndigheter efterfrågar tillgång till praktiskt eller mer avancerat stöd.

Vi samarbetar därför med att utreda förutsättningar för ett centrum med praktisk kompetens och kapacitet att stödja innovationsupphandling.

Det finns inspiration att hämta från andra. Inom EU finns ett starkt fokus på att bygga kompetens inom innovationsupphandling på detta sätt, och både Norge och Finland har versioner av kompetenscentrum. Det viktigaste att dock er åsikt.

Tycker ni att det finns behov av:

  • Att samla olika kompetenser och resurser i ett sammanhang för att skapa djupare praktiskt stöd för innovationsupphandling?
  • En samverkanspunkt där strukturerad kunskap samlas och föds in stödmaterial och nya projekt?
  • En experimentell ansats där resultaten kan bygga vidare på varandra?
  • Ökad möjlighet att sprida resultat, kunskap och ansatser till andra upphandlande myndigheter, beställarnätverk, inköpscentraler, företag, branschorganisationer etc?

I så fall är ni varmt välkomna att hjälpa oss att utveckla tankarna på ett kompetenscentrum. Vilka är era konkreta behov? Vilka funktioner är ni mest intresserade av?

Vi tänker oss ett möte där vi utvecklar tankarna på kompetenscentrumet, men i synnerhet att ni kommer med inspel, synpunkter och kommentarer.

Under mötet kommer vi att inspireras av representanter från Difi och det norska leverantörsutvecklingsprogrammet samt KEINO, det finska kompetenscentrum för hållbar och innovativ offentlig upphandling.

Vi öppnar för kaffe och registrering från kl. 08.30, och serverar lunch innan mötet avslutas kl. 13.00. 

Välkommen önskar Vinnova, Upphandlingsmyndigheten och Rise! 

Ibland fotograferar eller filmar vi på våra aktiviteter. Om du inte vill vara med på bilder eller filmer, kan du meddela detta när du kommer till oss.

Läs mer om hur vi lagrar och behandlar dina personuppgifter.

För att vara mer anonym har du har valt att stänga av vissa funktioner på vår webbplats, som till exempel att se kartor från Google Maps. Du kan ändra dina inställningar när som helst för att tillåta dessa funktioner och få en bättre upplevelse. 

Ändra dina kakinställningar

Stockholm N: 59.3332176 E: 18.060984400000052 (Visa på karta)

Frågor?

Om ni har frågor är ni välkomna att kontakta oss. 

Nina Widmark

Handläggare

+46 8 473 30 52

Niklas Tideklev

Erik Ronne

Fredric Norefjäll

Senast uppdaterad 7 maj 2018

Statistik för sidan