Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Vinnväxt 2019 - temaseminarium om Agenda 2030 och jämställdhet

Vinnova, Mäster Samuelsgatan 56, Stockholm tor 22 feb 2018 kl. 10:00-12:30

Vinnväxt är en tävling där regioner kan få finansiering under tio år för att utveckla attraktiva innovationsmiljöer inom regionala tillväxtområden.

För att vara mer anonym har du har valt att stänga av vissa funktioner på vår webbplats, som till exempel att se videoklipp från YouTube. Du kan ändra dina inställningar när som helst för att tillåta dessa funktioner och få en bättre upplevelse. 

Ändra dina kakinställningar

Se videon på separat webbplats i separat fönster

För att vara mer anonym har du har valt att stänga av vissa funktioner på vår webbplats, som till exempel att se videoklipp från YouTube. Du kan ändra dina inställningar när som helst för att tillåta dessa funktioner och få en bättre upplevelse. 

Ändra dina kakinställningar

Se videon på separat webbplats i separat fönster

För att få finansiering krävs samverkan och aktiv medverkan från näringsliv, akademi, offentlig sektor och gärna även organisationer i civilsamhället. FN:s globala hållbarhetsmål i Agenda 2030 ska vara en integrerad del i innovationsmiljöns vision och arbetssätt.

I utlysningen Vinnväxt 2019 har ett antal områden förstärkts och lyfts fram tydligare än i tidigare utlysningar. Två av dessa områden är Agenda 2030 och jämställdhet. Vi vill nu erbjuda er som är intresserade att söka en möjlighet att få en fördjupad förståelse för vad detta innebär. Johan Hassel, ledamot i Agenda 2030-delegationen och VD för Global Utmaning, kommer ge en fördjupad inblick i Agenda 2030 och vilken roll forskning och innovation har i förverkligandet av de globala hållbarhetsmålen. Inger Danilda, jämställdhetsexpert inom regional tillväxt, kluster och innovationssystem samt redaktör för skriften "Innovation & Gender", kommer dela med sig av inspiration och framgångsfaktorer från tidigare Vinnväxtinitiativ som aktivt arbetat med jämställdhetsarbete. Ni kommer också få delta i en workshop med syftet att ge konkreta inspel till den ansökningsprocess ni befinner er i.

En förutsättning för att få en plats på temaseminariet är att du antingen deltog på inspirationsmötet om Vinnväxt 2019 den 5 oktober 2017, alternativt att du innan den 22 februari tagit del av websändningen från mötet och läst utlysningstexten.

Vi kommer att hålla ytterligare ett temaseminarium kopplat till utlysningen. Datumet för detta är preliminärt satt till 12 april (med tema internationalisering och samverkan). Mer information kommer finnas på utlysningens hemsida, håll utkik!

Dialogmöten

Efter lunch finns även möjlighet till dialogmöten (30 min) med Vinnovas Vinnväxtteam. Meddela i så fall ditt intresse i samband med anmälan till inspirationsmötet. Antalet tider är begränsade och först till kvarn gäller. Vinnova kommer sedan att bekräfta om du får plats på ett dialogmöte och i så fall vilken tid som mötet äger rum. OBS – endast en person per ansökan ska uppge intresse för dialogmötet!

Välkommen!

Ibland fotograferar eller filmar vi på våra aktiviteter. Om du inte vill vara med på bilder eller filmer, kan du meddela detta när du kommer till oss.

Läs mer om hur vi lagrar och behandlar dina personuppgifter.

För att vara mer anonym har du har valt att stänga av vissa funktioner på vår webbplats, som till exempel att se kartor från Google Maps. Du kan ändra dina inställningar när som helst för att tillåta dessa funktioner och få en bättre upplevelse. 

Ändra dina kakinställningar

Stockholm N: 59.3332176 E: 18.060984400000052 (Visa på karta)

Frågor?

Andrea Råsberg

Handläggare

+46 8 473 31 59

Moa Eklund

Handläggare

+46 8 473 32 89

Bianca Dochtorowicz

Handläggare

+46 8 473 30 94

Sofia Norberg

Handläggare

+46 8 473 32 95

Göran Andersson

Handläggare

+46 8 473 30 83

Senast uppdaterad 19 januari 2018

Statistik för sidan