Informationsmöte om utlysning för samarbetsprojekt för små och medelstora företag Sverige-Tyskland

Vinnova, Mäster Samuelsgatan 56, Stockholm, Lokal: Nobel tor 1 feb 2018 kl. 10:00-12:00

Välkommen till ett webbsänt informationsmöte om en ny utlysning där Vinnova finansierar samarbetsprojekt mellan svenska och tyska små och medelstora företag (SMF med upp till 499 anställda).

Projekten ska handla om industriell forskning eller experimentell utveckling och bör ske i samarbete med forskningsorganisationer.

Utlysningen ska främja samarbetet mellan Sverige och Tyskland inom ramen för innovationspartnerskapet mellan länderna. Syftet är att stärka små- och medelstora företags utveckling, konkurrenskraft och internationalisering. Vinnova samarbetar med AiF projekt GmbH (Project management agency for the German Federal Ministry for Economic Affairs and Energy) som ansvarar för den tyska sidan av utlysningen.

Erbjudandet handlar om att skapa förutsättningar för att påbörja gemensamma projekt kring att utveckla produkter, teknikbaserade tjänster eller metoder inom samtliga teknik- och tillämpningsområden. Dessa ska i nästföljande steg kunna generera hållbara lösningar med både marknadspotential och möjlighet att hantera samhällsutmaningar.

Utlysningen riktar sig till små och medelstora företag (SMF med upp till 499 anställda) som vill samverka med bland annat SMF-partners och andra aktörer i Tyskland. SMF förväntas att ta ett tydligt projektägarskap och ledaransvar inom konsortiet på den svenska sidan. Deltagande från universitet, högskola eller institut som projektparter är önskvärt.

På mötet presenteras ytterligare utlysningens bakgrund, innehåll och ansökningsförfarande. Det kommer även att finnas tid för att besvara eventuella frågor på plats.

Vänligen observera att det är ett begränsat antal platser på mötet. Om mötet blir fullbokat så upprättas en väntelista.

Om livesändningen skulle brytas här i förtid, prova att titta på vår reservsändningssida.

Ibland fotograferar eller filmar vi på våra aktiviteter. Om du inte vill vara med på bilder eller filmer, kan du meddela detta när du kommer till oss.
Läs mer om hur vi lagrar och behandlar dina personuppgifter.

Dokumentation

Här kan du ladda ner presentationen från informationsmötet (på engelska).

Frågor?

Bianca Dochtorowicz

Handläggare

+46 8 473 30 94

Henrik Fridén

Handläggare

+46 8 473 31 54

Liselott Fredriksson

Vikarierande programassistent Internationellt samarbete

+46 8 473 31 20