Matchmakingmöte Sverige-Belgien för innovation inom digitalisering och framtida industri

Arrangör: The Swedish-Belgian innovation initiative (SBII) BluePoint Brussels, Brussels Hoofdstedelijk Gewest ons 4 okt 2017 kl. 08:30-18:30

Syftet med det här mötet är att samla de mest teknik- och forskningsintensiva små, medelstora och stora företagen tillsammans med akademi från Belgien och Sverige för att matcha ihop dem som vill starta gemensamma projekt.

Belgien och Sverige står inför gemensamma industriella utmaningar och måste vara ständigt innovativa och förbättra sina produktionssystem för att upprätthålla sin konkurrenskraft. Därför arrangerar the Swedish-Belgian innovation initiative (SBII) ett möte för att samla de mest teknik- och FoU-intensiva små, medelstora och stora företagen tillsammans med akademin från Belgien och Sverige. Syftet är att matcha ihop dem som har ambitionen att starta gemensamma marknadsinriktade FoU-projekt inom ämnet digitalisering och framtida industri.

På mötet ges också information kring hur man kan söka finansiering för samarbetsprojekt via Eureka.

Läs mer om Eureka.

Samarbetsprojekten kan finnas inom något av följande områden:

  • Digitala och verkliga fabriker
  • Transparent kommunikation och anslutning
  • Människor inom tillverkning
  • Lösningar för flexibel distribuerad produktion
  • Avancerad tillverkningsteknik
  • Övrigt

Frågor?

Har du frågor kring detta möte kontakta gärna någon av oss.

Elisabet Nielsen

Nationell Projektkoordinator för EUREKA

+46 8 473 31 07

elisabet.nielsen@vinnova.se

Tero Stjernstoft

Handläggare

+46 8 473 32 96

tero.stjernstoft@vinnova.se