Save the date - Nationell informationsdag Horisont 2020

Ons 25 okt kl. 00:00
Anmäl dig senast den 1 jan

I oktober publiceras de sista utlysningarna för perioden 2018–2020 i Horisont 2020, EU:s ramprogram för forskning och innovation. Ungefär 30 miljarder euro finns kvar att söka för olika forsknings- och innovationsprojekt under denna period.

Vinnova arrangerar en informationsdag i Stockholm den 25 oktober med fokus på de strategiska prioriteringarna i programmet:

  • Sustainable development and climate
  • Digitization in industrial technologies and Societal Challenges
  • International Cooperation
  • Societal Resilience
  • Market Creating Innovation

Horisont 2020 är öppet för deltagande från hela världen och för många olika typer av aktörer. Informationsdagen vänder sig till dig som är intresserad av internationellt forsknings- och innovationssamarbete och som redan känner till Horisont 2020. 

För mer information se inbjudan som skickas ut i augusti och denna sida som uppdateras kontinuerligt med ny information.

Frågor?

Anna Halldén

Nationell kontaktperson, Vinnova

+46 8 473 30 11

anna.hallden@vinnova.se