Konferens: Trafiksäkerhet och automatiserade fordon

Gothenburg ons 27 sep 2017 kl. 10:00-16:00

Välkommen till den årliga resultatkonferensen inom FFI Trafiksäkerhet och automatiserade fordon!

Som vanligt får vi ta del av intressanta resultat från pågående och avslutade projekt från programmet Trafiksäkerhet och automatiserade fordon. Alla presentationer avslutas med en kort frågestund.

Projektpresentationerna varvas med aktuella spaningar om trafiksäkerhet och automation. Bland annat berättar Pontus Gruhs från Trafikverket om framtidens fysiska och digitala infrastruktur – en möjliggörare eller bromskloss för automation och digitalisering?

Lotta Jakobsson och Trent Viktor från Volvo Cars beskriver, bland annat med utgångspunkt i Drive Me-projektet, vilka nya utmaningar man ser med säkerhet och självkörande bilar. Projektledare från industri och akademi deltar liksom talare från Trafikverket.

Posteruställning från 9:30

Vi kommer att ha en bemannad posterutställning där du har möjlighet att ta del av ännu fler projektresultat och träffa representanter för industri, akademi och institut. Ta tillfället i akt att hitta nya samarbetspartners och att diskutera nya projektförslag och idéer. Representanter från FFI:s programråd och sekretariat kommer också att närvara.

Vad är FFI?

FFI (Fordonsstrategisk Forsking och Innovation) är ett samarbete mellan staten (Vinnova, Trafikverket och Energimyndigheten) samt fordonsindustrin (Scania, AB Volvo, Volvo Car Group och FKG).

Ibland fotograferar eller filmar vi på våra aktiviteter. Om du inte vill vara med på bilder eller filmer, kan du meddela detta när du kommer till oss.
Läs mer om hur vi lagrar och behandlar dina personuppgifter.

Frågor?

Ulrika Landelius

Utlysningsansvarig

010-123 23 29