Grundkurs legala och finansiella frågor i Horisont 2020

Stockholm tis 26 sep 2017 kl. 13:00-16:00

Jobbar du med administration av Horisont 2020-projekt och vill lära dig mer om regelverket?

Kursen vänder sig specifikt till dig som arbetar med att administrera Horisont 2020-projekt och som vill ha en generell överblick över det finansiella regelverket som styr. Vi kommer bland annat ta upp ersättningsnivåer, tillåtna kostnader, personalkostnader och tredje parts deltagande. Vi tittar också på EU-kommissionens ansökningsportal, och Grant Agreement.

Kursledare är de Nationella kontaktpersonerna (NCP) för Horisont 2020 på Vinnova och kurserna hålls på svenska.

Deltagande är kostnadsfritt, men sent återbud och ”no show” debiteras med 2000 kr. Antalet platser är begränsat och kurserna förutsätter ett aktivt deltagande.

Kursen ges även under våren 2018.

Ibland fotograferar eller filmar vi på våra aktiviteter. Om du inte vill vara med på bilder eller filmer, kan du meddela detta när du kommer till oss.
Läs mer om hur vi lagrar och behandlar dina personuppgifter.

Dokument

Här hittar du dokumentation från grundkursen i legala och finansiella frågor i Horisont 2020.

Frågor?

Gwendolyn Schaeken

Nationell kontaktperson, Vinnova

+46 8 473 30 16