Infomöte för utlysningen Social innovation mot segregation

Arrangör: Vinnova Gothenburg, Torgny Segerstedtsalen Universitetets huvudbyggnad tor 24 aug 2017 kl. 13:00-16:00

Har du nya idéer kring hur segregationen i samhället kan brytas? Vill du tillsammans med andra aktörer testa och utveckla sociala innovationer i verklig miljö? Välkommen på informationsmöte om finansiering inom området.

Mötet inleds med information om utlysningen, därefter får du möjlighet att ställa frågor på plats och förstå hur du på bästa sätt kan söka finansiering genom utlysningen. För dig som redan har en konkret idé finns det möjlighet att få ett personlig dialogmöte på 20 minuter. Du väljer tid vid ankomst. Ange gärna när du anmäler dig till eventet att du önskar ha ett personligt dialogmöte.

Program

13.00 Informationsmöte
14.00 Vi bjuder på enkel lunchmacka
14.30 Dialogmöten

Om utlysningen

Med utlysningen vill vi finansiera innovationslabb som kan öka inkluderingen och bryta utanförskapet, och därigenom skapa långsiktig social nytta för individer och samhälle.

Innovationslabbet ska ha fokus på ett eller flera av följande utmaningar i socialt utsatta områden:

  • Minska långtidsarbetslösheten, med fokus på kvinnor
  • Lyfta skolorna och elevernas resultat
  • Stärka samhällsservicen och minska bostadssegregationen
  • Bekämpa brottsligheten

Ibland fotograferar eller filmar vi på våra aktiviteter. Om du inte vill vara med på bilder eller filmer, kan du meddela detta när du kommer till oss.
Läs mer om hur vi lagrar och behandlar dina personuppgifter.