Rundabordssamtal om fintech

Arrangör: Finansinspektionen och Vinnova Stockholm, Mäster Samuelsgatan 56 mån 12 jun 2017 kl. 09:00-12:00

Finansinspektionen och Vinnova bjuder in berörda företag till rundabordssamtal om fintech. Samtalstillfället vänder sig till företag som har tillstånd från Finansinspektionen.

Finansinspektionen vill träffa representanter från företag som arbetar med nya innovativa IT-baserade finansiella tjänster, produkter eller affärsmodeller.

Syftet är att få veta vilka hinder företagen upplever för sin verksamhet till följd av nuvarande regelverk, tillstånd och tillsyn från FI.

Rundabordssamtalen ingår i en kartläggning av fintech-branschen som FI gör på uppdrag av regeringen. Samtalen äger rum hos Vinnova vid fyra tillfällen i juni.

Endast ett samtalstillfälle per företag, och en person från varje företag (förslagsvis vd eller annan beslutsfattare). Cirka en vecka innan samtalen äger rum kommer instruktioner att skickas ut så att deltagarna kan förbereda sig. Vid rundabordssamtalen finns plats för högst 25 deltagare åt gången. Vid behov kan fler samtal arrangeras.

Vid frågor, mejla fintech@fi.se.

Ibland fotograferar eller filmar vi på våra aktiviteter. Om du inte vill vara med på bilder eller filmer, kan du meddela detta när du kommer till oss.

Läs mer om hur vi lagrar och behandlar dina personuppgifter.

Senast uppdaterad 30 maj 2017

Statistik för sidan