Innovationstävlingar inom miljöteknik i testbäddar

Stockholm tis 23 maj 2017 kl. 10:00-12:30

Informationsmötet är inställt.

Vi söker projekt där testbäddsägare och behövsägare samarbetar för att planera och genomföra en innovationstävling inom miljöteknik. På detta informationsmöte får du veta mer om utlysningen, våra krav för finansiering och hur du söker. Du får också chansen att ställa frågor och nätverka med andra aktörer inom området.

Program

10.00 Kaffe och registrering
10.30 Information om utlysningen
12.00 Mingel

Om du inte kan delta kommer mötet även att webbsändas via vår webbplats.

Utlysningen och informationsmötet vänder sig till företag, universitet, högskolor, forskningsinstitut, offentliga organisationer, ideella organisationer, ekonomiska föreningar och stiftelser.

Välkommen!

Om utlysningen

Vinnova har under flera år gett fokuserat stöd till satsningar som utvecklar  testbäddar och satsningar som planerar och genomför innovationstävlingar. I det här erbjudandet sammanför vi dessa erfarenheter för att bidra till innovationstävlingar i testbäddar.

En innovationstävling innebär att genom en tävling söka efter en lösning på ett identifierat behov. Utlysningen riktar sig till testbäddsorganisationer och behövsägare. Testbäddsorganisationen ska vara ägare av en befintlig testbädd och behovsägaren ska söka lösningar utanför den egna organisationen på dagens miljöutmaningar.

Testbädden behöver inte ha sitt huvudsakliga fokus inom miljöteknikområdet, men behov och utmaningar ska tydligt vara inom miljöområdet.

Ibland fotograferar eller filmar vi på våra aktiviteter. Om du inte vill vara med på bilder eller filmer, kan du meddela detta när du kommer till oss.
Läs mer om hur vi lagrar och behandlar dina personuppgifter.

Frågor?

Moa Eklund

Handläggare

+46 8 473 32 89