Kurs om finansiella frågor inom Horisont 2020

Arrangör: Vinnova Stockholm, Vinnova, Lokal Nobel ons 17 maj 2017 kl. 13:00-16:00

Välkommen att lära dig mer om de finansiella reglerna inom Horisont 2020 ur en administrativ synvinkel.

Under våren arrangerar vi ett flertal kortare kurstillfällen om regelverket inom Horisont 2020. Alla kurstillfällen har samma innehåll.

Kursen vänder sig specifikt till dig som arbetar med att administrera Horisont 2020-projekt och som vill ha en generell överblick över det finansiella regelverket som styr. Vi kommer bland annat ta upp ersättningsnivåer, tillåtna kostnader, personalkostnader och tredje parts deltagande. Vi tittar även på EU-kommissionens ansökningsportal, Participant Portal och Model Grant Agreement.

Kursledare är Gwendolyn Schaeken, Nationell kontaktperson (NCP) för juridiska och finansiella frågor på Vinnova. Om du har några frågor, skicka dem gärna i förväg via e-post till Gwendolyn Schaeken. Ju fler frågor vi får i förväg, desto bättre svar kan vi ge.

Vi anordnar fyra kurstillfällen med identiska program (på svenska) och du kan anmäla dig till ETT av tillfällena (samma innehåll vid alla tillfällen):

Välkomna

Läs mer

Horisont 2020 är EU:s största satsning på forskning och innovation och har en budget på runt 80 miljarder euro under perioden 2014-2020.

Horisont 2020

Ibland fotograferar eller filmar vi på våra aktiviteter. Om du inte vill vara med på bilder eller filmer, kan du meddela detta när du kommer till oss.
Läs mer om hur vi lagrar och behandlar dina personuppgifter.

Frågor?

Om du har frågor är du välkommen att kontakta:

Gwendolyn Schaeken

Nationell kontaktperson, Vinnova

+46 8 473 30 16