Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Seminarium om Biologiska läkemedel

Arrangör: Vinnova och Vetenskapsrådet Stockholm, Hotel Clarion Sign tor 9 mar 2017 kl. 09:00-17:30

Vinnova håller tillsammans med Vetenskapsrådet ett heldagsseminarium och nätverksmöte den 9 mars på Clarion Sign i Stockholm för att belysa området biologiska läkemedel. Syftet är bland annat att stärka möjligheterna för samverkan mellan akademi, hälso- och sjukvård och industri.

På seminariet kommer vi att få lyssna på presentationer från framstående forskare, beslutsfattare, representanter från industrin, hälso- och sjukvård och från olika myndigheter. Vi får också ta del av de projekt som hittills fått bidrag beviljade i det nationella forskningsprogram som regeringen gett Vinnova och Vetenskapsrådet i uppdrag att starta.

Regeringen har gett Vinnova och Vetenskapsrådet i uppdrag att starta ett nationellt program för proteinforskning, metodutveckling och produktion av biologiska läkemedel. Forskningsprogrammet ska göra Sverige till ett av de ledande länderna inom utveckling och produktion av biologiska läkemedel, och inrättas av Vinnova. Programmet får en statlig finansiering på 320 miljoner och sträcker sig över en åttaårsperiod, från år 2016-2023.

Detta program är en del av regeringens strategiska satsning på life science som ska bidra till bättre hälsa, till att möta samhällsutmaningar samt att stärka Sveriges konkurrenskraft i ett internationellt perspektiv. I uppdraget betonas att nyttiggörande av framstående forskning och samverkan mellan aktörer ska stå i centrum. På seminariet kommer vi bland annat att lyfta frågeställningar kring vad som är viktigt för Sverige att prioritera, hur excellent forskning av såväl grundläggande som tillämpad natur kan ingå i aktiv samverkan med näringslivet och med hälso- och sjukvård. Hur vi långsiktigt stödjer samhällsbehov av individbaserade behandlingsmetoder genom samverkan med framför allt hälso- och sjukvård. Vi kommer också att diskutera vilka insatser inom programmet som kan ha potential att göra störst skillnad och hur det kompletterar andra insatser inom området.

Seminariet följs av mingel mellan ca 16.00-17.30.

Program

 • 9.00 Kaffe och registrering
 • 9.30 Introduktion - Jenni Nordborg, avdelningschef för Hälsa på Vinnova,
  Lars Kloo, huvudsekreterare för naturvet och teknikvet, Vetenskapsrådet
 • Kavalkad 1 - 3 projekt presenteras - Moderator Helena Bornholm
  --  Anna Falk, KI
  --  Daniel Aili, LiU
  --  My Hedhammar, KTH
 • 10.00
  Samarbete - Det akademiska perspektivet, Sophia Hober – professor i molekylär bioteknik vid KTH
  Samarbete - Hälso- och sjukvårdens perspektiv, Johan Frostegård – professor och överläkare vid KI/KS
  Samarbete - Näringslivets perspektiv, Anna Sandström – Director Science Relations, AstraZeneca
 • Bensträckare
 • 11.15
  Innovationsmiljö skapar nya möjligheter, Lotta Ljungqvist – chef för forskning- och utveckling på BioProcess Innovation Hub
 • Kavalkad 2 - 3 projekt presenteras - Moderator Helena Bornholm
  --  Jan Johansson, KI
  --  Göran Hjälm, Lab-On-a-Bead
  --  Bernt Nilsson, Lunds Universitet
 • 12.00 - 13.15 Lunch
  Regler och riktlinjer, förutsättningar läkemedelsverket, Peter
  Stjärnkvist – gruppchef vid Enheten för farmaci och bioteknologi, Läkemedelsverket
  Etiska utmaningar, Mats G. Hansson – professor i biomedicinsk etik vid Uppsala universitet
 • 14.15 - 14.45 Kaffe
 • Kavalkad 3 - 5 projekt presenteras - Moderator Helena Bornholm
  --  Anders Larsson, UU
  --  Lars Lannfelt, UU
  --  Fredrik Frej, Affibody AB
  --  Owe Orwar, Oblique Therapeutics
  --  Pär Nordlund, KI
 • 15.15 - Paneldiskussion - Hur ska Sverige bli ledande inom utveckling och produktion av biologiska läkemedel?
  --  Sophia Hober, (KTH)
  --  Anna Sandström (AstraZeneca)
  --  Peter Stjärnkvist (Läkemedelsverket)
  --  Jenni Nordborg (Vinnova)
  --  Lars Kloo (Vetenskapsrådet)
 • 16.00 - Avslut och mingel 

Välkommen!

Ibland fotograferar eller filmar vi på våra aktiviteter. Om du inte vill vara med på bilder eller filmer, kan du meddela detta när du kommer till oss.

Läs mer om hur vi lagrar och behandlar dina personuppgifter.

För att vara mer anonym har du har valt att stänga av vissa funktioner på vår webbplats, som till exempel att se kartor från Google Maps. Du kan ändra dina inställningar när som helst för att tillåta dessa funktioner och få en bättre upplevelse. 

Ändra dina kakinställningar

Stockholm N: 59.33478049999999 E: 18.05309060000002 (Visa på karta)

Senast uppdaterad 8 februari 2017

Statistik för sidan