Verklighetslabb inom offentlig verksamhet

Stockholm, Vinnova tor 2 feb 2017 kl. 13:00-15:00

Arbetar du inom offentligt finansierad verksamhet och vill gå från ord till handling och våga testa lösningar och idéer i verkligheten?

Webbsändning

Mötet webbsändes och du kan ta del av sändningen här. Använd gärna hashtagen #Verklighetslabb i dina Twitterinlägg.

Regeringen lanserade under 2016 satsningen "Testbädd Sverige" för att skapa miljöer där idéer och prototyper kan testas och utvecklas i syfte att stärka förutsättningarna för att bedriva en globalt konkurrenskraftig och kvalificerad verksamhet från Sverige.

Regeringen anser att störst utvecklingsbehov liksom störst potential finns inom kategorin verkliga miljöer som utvecklas och drivs tillsammans med problem- och behovsägare, med verklighetsnära förutsättningar.

Testbäddar i verkliga miljöer är även ett område där Sverige, med sin välfungerande offentliga sektor och många utvecklade systemlösningar, har bäst förutsättningar att skapa något unikt. I denna typ av miljöer ges goda möjligheter att testa och utveckla regelverk, organisationsformer och policyer.

Vinnovas utlysning "Verklighetslabb inom offentlig verksamhet" ingår i denna ambition och kommer under mars 2017 öppna den första ansökningsomgången.

Syftet med utlysningen Verklighetslabb inom offentlig verksamhet är att – i en pilotsatsning - underlätta för offentligt finansierade aktörer att öppna upp sin verksamhet.

Utlysningen omfattar uppbyggnad av kapacitet för att i verklig miljö och i samverkan testa nya lösningar vilket i många fall kommer utmana gällande policyer.

Välkommen till ett eftermiddagsseminarium där vi presenterar exempel på verklighetslabb, informerar om den kommande utlysningen samt under senare halvan av mötet gemensamt med er diskuterar potentiella idéer kring "Verklighetslabb inom offentlig verksamhet".

Ibland fotograferar eller filmar vi på våra aktiviteter. Om du inte vill vara med på bilder eller filmer, kan du meddela detta när du kommer till oss.

Läs mer om hur vi lagrar och behandlar dina personuppgifter.

Dokument

Här hittar du PowerPoint-presentationen från mötet.

Frågor?

Om du har frågor är du välkommen att kontakta:

Filip Kjellgren

Handläggare

+46 8 473 32 36

Tobias Öhman

Handläggare

+46 8 473 32 17

Senast uppdaterad 30 januari 2017

Statistik för sidan