Åldrande – miljö och digitalisering

Arrangör: Forte och Vinnova Stockholm, Vinnova tis 21 feb 2017 kl. 09:30-11:00

Vill du vara med och utveckla äldres livskvalitet i internationellt samarbete? Välkommen på informationsmöte om ett nytt erbjudande.

Erbjudandet ska stödja projekt som främjar hälsa och välbefinnande hos äldre människor genom utformningen av den sociala och fysiska miljön. Projekt ska ta vara på den tekniska utvecklingens möjligheter att skapa nya lösningar i livsmiljön. Målet med satsningen är att stödja tvärvetenskapliga samarbetsprojekt som ökar kunskapen om hur ny teknik kan öka äldres hälsa och välbefinnande.

Erbjudandet "Åldrande – miljö och digitalisering" är en del i programmet JPI More Years Better Life (MYBL). Programmet är en samverkan mellan ett flertal länder om hur forskning och innovation kan möta samhällets utmaningar när fler uppnår en allt högre ålder.

Inom programmet görs satsningar där akademi, små och medelstora företag samt offentlig sektor kan söka finansiering. Det kan exempelvis röra hälsa, välfärdsfrågor och en åldrande befolkning, utbildning och lärande, arbete och produktivitet, stadsplanering till migration.

Erbjudnandet är öppet och stänger den 3 april 2017.

Läs mer om utlysningen.

Ibland fotograferar eller filmar vi på våra aktiviteter. Om du inte vill vara med på bilder eller filmer, kan du meddela detta när du kommer till oss.

Läs mer om hur vi lagrar och behandlar dina personuppgifter.

Frågor?

Om du har frågor är du välkommen att kontakta:

Senast uppdaterad 6 februari 2017

Statistik för sidan