Internationella forskningsanläggningar

Big Science Sweden - Sveriges Industrial Liaison Office (ILO)

Big Science Sweden är Sveriges officiella Industrial Liaison Office (ILO) sekretariat som stödjer svenska företag som leverantörer till storskaliga forskningsanläggningar.

MAX IV-laboraratoriet i Lund

Synliggöra svenska företag inom Big Science

Svenska företag är underrepresenterade som leverantörer till forskningsanläggningar (Big Science anläggningar). Samtidigt investerar Sverige stora summor i forskningsanläggningar både i Sverige och utomlands. Här finns stora möjligheter för svenska företag.

Natasa Pahlm, Industrial Liaison Officer på Vinnova, har i uppdrag att bygga upp en organisation vars syfte är att stödja och synliggöra svenska företag på Big Science marknaden. Organisationen ska främja affärsmöjligheter mellan näringslivet och storskaliga forskningsanläggningar som MAX IV, ESS, CERN med flera.

Stora möjligheter för svenska företag

Det finns många fördelar för företag att leverera till forskningsanläggningar. Dels är det stora affärer rent pengamässigt, dels upplever de flesta företag som har varit leverantörer att deras innovationskraft har ökat. Dessutom har företagets varumärke stärkts eftersom det rör sig om en prestigefylld kund.

Företag behöver inse vilken potential det finns i att leverera till forskningsanläggningar. Företag som vill göra affärer med forskningsanlggningar behöver också förstå vilken teknik dessa anläggningar är i behov av. Ibland gäller bara att inse att möjligheten finns. Ett företag som till exempel tillverkar tandläkarutrustning skulle kunna använda samma teknologi för att leverera till forskningsanläggningar. 

Ett företags samarbete med forskare och ingenjörer inom ramen för ett leveransprojekt kan också leda till teknikutveckling som kan tillämpas på en annan marknad. Det finns flera exempel på företag som genom leveransprojekt till forskningsanläggningar utvecklat sin teknologi och samtidigt hittat en volymmarknad inom en specifik bransch.

Vår generaldirektör berättar om Big Science Sweden

Charlotte Brogren, generaldirektör Vinnova, berättar om de möjligheter som Sverige och svenska företag erbjuds med forskningsanläggningarna ESS och Max IV samt satsningen Big Science Sweden.

Länka samman forskare och företag

I sin roll som ILO-samordnare vill Natasa Pahlm länka samman forskare och företag.

– För Vinnovas handlar det om att nå ut med information till företagen om den stora potential som finns i affärsrelationer med forskningsanläggningar, menar Natasa. Det handlar också om att skapa förståelse på företagen för de projekt och teknologier som används på forskningsanläggningarna och vikten av att bygga långsiktiga relationer. Det är en förutsättning för att kunna erbjuda konkurrenskraftiga lösningar och minimera risken för företagen.

Natasa Pahlm är mån om att ta vara på de forum och initiativ som redan finns för att se hur man kan få till ett bra samarbete.

– Vi ska bland annat bygga upp en organisation med målet att bidra till djupare och mer långsiktiga relationer mellan företag och forskningsanläggningar. Och just nu diskuterar vi hur den organisationen ska se ut. Ett sätt är att länka samman forskare och företag för att lättare nå in på forskningsanläggningarna.

Big Science Sweden-mingel vid svenska montrarna på IPAC'17

Aktuellt

HiLumi Industry Day på CERN

22-23 maj deltog Big Science Sweden tillsammans med flera svenska företag på CERN's 3rd HiLumi Industry Day. High Luminosity Large Hadron Collider (HiLumi eller HL-LHC) är det viktigaste projektet på CERN under det kommande årtiondet. Det är ett 1 miljard EUR projekt som handlar om uppgradering av CERNs accelerator och detektorer. På industridagarna i Warrington informerade CERNs ingenjörer och projektledare om projektet och dess olika delar. De gick igenom behoven för de kommande två åren, och hade one-to-one möten med företagen runt affärsmöjligheterna i HiLumi projektet. Eventet avslutades med ett uppskattat studiebesök på det nationella brittiska laboratoriet Daresbury Laboratory som är en stor leverantör och samarbetspartner till CERN, ESS m.fl.

Är du nyfiken på affärsmöjligheterna i HiLumi projektet? Läs mer om projektet på HiLumi HL-LHC Project och om aktuella upphandlingar på HiLumi Tenders and Market Surveys

International Particle Accelerator Conference, IPAC'17

14-19 maj samlades över 1500 deltagare från hela världen på IPAC'17, världens största konferens om partikelacceleratorer. Värdar för årets IPAC, som hölls i Köpenhamn, var ESS, MAX IV och Aarhus Universitet.

På den industrimässa som anordnades i samband med konferensen deltog en stor uppslutning av svenska företag och andra aktörer under det gemensamma paraplyet Big Science Sweden. Syftet var att marknadsföra svenska leverantörer, erbjuda kunskapsutbyte mellan akademi och näringsliv samt skapa en arena för samarbete leverantörer emellan. Och mycket affärer gjordes redan på plats, då deltagarna på mässan utgjorde rätt målgrupp:

"Jag tycker att det har varit jättebra. Vi har fått mer än 10 nya konkreta och bra leads per dag bland annat från Sydkorea, USA, Canada, Holland och Ryssland. Det här en helt ny marknad för oss med en så internationell målgrupp. Även nätverket mellan de svenska deltagarna har varit värdefullt då vi kan samarbeta med flera av dessa."
Jonas Stålhandske, Carlsson & Möller, som gör skärande bearbetning i konstruktionsplast

"Det fina är att man fått många kontakter med den vetenskapliga världen och fått insikt i vad som är på gång. Sen är det viktigt att se och förstå vad våra banschkollegor i andra länder är duktiga på. Och vi har fått många viktiga kontakter för affärer - varav ett jättebra napp! Dessutom är det viktigt att träffa och lära känna sina branschkollegor, andra svenska leverantörer. Det sociala är oerhört viktigt - men något som vi som håller på med tekniska grejer inte tänker på så mycket."
Mats Ohlsson, Examec som producerar maskiner och instrument

"Jag är positivt överraskad på responsen. Vi har fått många intressanta kontakter och ett flertal reella leads. Sedan har det varit interaktionen inom Big Science Sweden varit jättebra."
Mats Åfelt, MCT Brattberg som gör kabel och rörgenomföringarna för byggnaderna

"Jag är positivt överraskad! Att mässan har varit så specialiserad har varit mycket positivt, då målgruppen är den rätta. Vi har fått många värdefulla kontakter med företag som jobbar i branschen. Dessutom har de kontakter som etablerats mellan de svenska aktörerna varit jätteviktiga. Och här har det svenska torget och Big Science Sweden paraplyet varit jättebra."
Håkan Nilsson, RISE, Research Institutes of Sweden

"På IPAC'17 har jag fått fina kontakter, till exempel på Danfysik och Scanditronix och även med inköpsansvariga på CERN. Jag har fått upp ögonen för vad folk vill ha och fått bättre förståelse för hur vi kan kommunicera vårt erbjudande."
Christer Herrström, Herrströms mekaniska som gör finmekanik till forskningsanläggningarna

"IPAC är en naturlig mötesplats för våra kunder, det är här vi kan bevaka vår marknad och var de kommande projekten finns. Vi träffar både gamla och nya kunder och har träffat flera prospects som kan bli någonting i framtiden. Det vi har gjort till MAX IV har vi nu sett mer intresse för."
Mikael Vieweg, Scandtronix som gör magneter

Big Sciene Sweden som lanseras på IPAC'17 är Sveriges officiella ILO-funktion. Big Science Sweden ska stödja företag att ta hem affärer på internationella forskningsanläggningar. Som företag kan man få stöd med kontakter på forskningsanläggningar och ingå i ett nätverk av företag, organisationer och myndigheter som kan vara behjälpliga för att komma in på anläggningarna – och utvecklas som leverantör på Big Science-marknaden.

IPAC'17 webbplats

Lyssna även på:

SR Ekonomiekot: Företagare flockas i Köpenhamn

SR Vetenskapsradion: Stort intresse för ESS på partikelkonferens

#BigScienceSweden på Twitter

Aktuella upphandlingar

Research Match publicerar aktuella upphandlingar från internationella forskningsanläggningar och tillhandahåller tjänsten företagsmatchning.

Research Matchs webbplats

 

Storskaliga internationella forskningsanläggningar

ESS
Anläggning under byggnation i Lund för mångvetenskaplig forskning m.h.a. neutronspridningsteknik

ESS webbplats

CERN
Acceleratoranläggning med forskning inom bl.a. partikelfysik

CERNs webbplats

MAX IV
Svenskt nationellt laboratorium för synkrontronljusforskning

MAX IVs webbplats

ESO
Internationell organisation som driver astronomiska observationer i Chile

ESOs webbplats

ESRF
Anläggning för produktion av synkrotronljus

ESRFs webbplats

ITER/F4E
Internationell experimentreaktor för fusionsforskning

ITER/F4Es webbplats

XFEL
Röntgenfrielektronlaser under uppbyggnad för forskning inom bl.a. femtokemi, strukturbiologi och materialvetenskap

XFELs webbplats

ILL
Anläggning för neutronspridning

ILLs webbplats

ISIS
Spallationsanläggning för neutronspridning

ISIS webbplats

DESY/PETRA III
Synkrotronljusanläggning, hårdröntgensynkrotron

DESY/PETRA IIIs webbplats

EISCAT
Radaranläggningar på Nordkalotten och Svalbard

EISCATs webbplats

FAIR
Accelerrationsanläggning för hadron- och jonfysik

FAIRs webbplats

Frågor?

Kontakta oss för frågor och ytterligare information.

Natasa Pahlm

Industrial liaison officer

+46 8 473 31 95

natasa.pahlm@vinnova.se