Horisont 2020

Horisont 2020 är EU:s ramprogram för forskning och innovation. Programmet är världens största satsning på forskning och innovation och har en total budget på runt 80 miljarder euro.

Den här sidan är just nu under uppbyggnad. För mer information, gå till vår webbplats för Horisont 2020.

Horisont 2020