Your browser doesn't support javascript. This means that the content or functionality of our website will be limited or unavailable. If you need more information about Vinnova, please contact us.

Tillsammans mot en hållbar industri

Updated: 29 March 2023 | Published: 16 March 2022

Tack vare att Sverige har en god samverkanskultur har vi bra förutsättningar att vara en test- och implementeringsarena där vi tillsammans med industri, samhälle och akademi arbetar för att identifiera gemensamma mål och tillvägagångssätt. På så sätt kan vi tillsammans bidra till en hållbar värld och global klimatnytta. Som oberoende aktör arbetar Vinnova för att möjliggöra samarbete och utifrån ett helhetsperspektiv synliggöra målkonflikter, hitta en balans mellan olika intressen och behov – och därmed skapa förståelse och lösningar.

You have chosen to disallow certain cookies and funtions on our website, such as videoclips from YouTube. You can change your privacy settings at any time to allow these functions and get a better experience.

Change your privacy settings

Watch video on external page

Last updated 29 March 2023

Page statistics