Matchmakingevent med Kina - informationsmöte

Updated: 10 September 2018 | Published: 15 August 2018

Inspelning från möte hos Vinnova 15 augusti 2018 med information om matchmakingevent med Kina senare under hösten 2018. Mötet riktade sig till de som arbetar med innovationsprojekt inom life science, trafiksäkerhet eller tillämpad IKT och vill samverka med kinesiska aktörer.

Mer om Vinnovas erbjudande