I riktning mot en hållbar välfärd: innovation och Agenda 2030

Updated: 28 February 2018 | Published: 22 February 2018

Johan Hassel, ledamot i Agenda 2030-delegationen och vd för Global Utmaning, ger en fördjupad inblick i Agenda 2030 och vilken roll forskning och innovation har i förverkligandet av de globala hållbarhetsmålen. Inspelat på seminarium om satsningar inom regionala tillväxtområden hos Vinnova 22 februari 2018.

Mer om erbjudandet Vinnväxt

Last updated 28 February 2018

Page statistics