IKT-samarbete med Sydkorea - informationsmöte

Updated: 2 February 2018 | Published: 31 January 2018

Webbsändning från informationsmöte om ökade samarbetsmöjligheter inom informations- och kommunikationsteknik (IKT) mellan Sverige och Sydkorea. Under mötet informerade Vinnova om de möjligheter som finns inom ramen för EUREKA-nätverksprojekt, klusterprojekt och Eurostarsprojekt; populära verktyg för marknadsnära internationella utvecklingsprojekt med syftet att ta fram nya innovativa produkter och tjänster.

Relaterad information

<p>EUREKA strengthens the competitiveness of European industry in global markets and creates collaborations between companies and researchers.</p>
<p>Eurostars allows SMEs to apply for funding for development of market-related processes, products and services in international project.</p>

Last updated 2 February 2018

Page statistics