Utmaningsdriven innovation och Agenda 2030 - om utlysningen

Updated: 14 November 2017 | Published: 9 November 2017

Webbsändning från informationsmöte den 9 november 2017 om Vinnovas utlysning inom utmaningsdriven innovation. Utlysningen är aktuell för de med nya idéer som kan bidra till att nå de globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030? Vill du i bred samverkan utveckla nya lösningar med internationell lyskraft?

Last updated 14 November 2017

Page statistics