Informationsmöte om finansiering inom avancerad tillverkning

Updated: 4 December 2017 | Published: 30 November 2017

Informationsmöte om hur Vinnova och EUREKAs klusternätverk SMART kan finansiera delar av forsknings- och utvecklingsprojekt inom avancerad tillverkning. Inspelat på City Conference Centre i Stockholm, 30 november 2017.

Last updated 4 December 2017

Page statistics