Att delta i Horisont 2020: Inför de sista utlysningarna

Updated: 16 November 2017 | Published: 15 November 2017

Inspelning från en nationell informationsdag om att delta i Horisont 2020, arrangerad av Vinnova den 25 oktober 2017. I oktober 2017 publicerades de sista utlysningarna för perioden 2018–2020 i Horisont 2020, EU:s ramprogram för forskning och innovation. Många svenska organisationer deltar redan och i filmen berättar koordinatorer om redan beviljade projekt. Cirka 300 miljarder kronor finns kvar att söka i dessa utlysningar. Arbetsprogrammet 2018-2020 är öppet för deltagande från hela världen och riktar sig till såväl högskola/universitet och forskningsinstitut som till näringsliv, offentlig sektor och civilsamhället. Informationsdagen vände sig till den som är intresserad av att söka finansiering i Horisont 2020 eller arbetar med stöd kring finansieringsmöjligheter.

Last updated 16 November 2017

Page statistics