Agil transformation - hur gör vi det?

Updated: 28 November 2017 | Published: 27 November 2017

Seminarium om agilt arbetssätt som riktar sig till dig som har en ledande och styrande roll inom det offentliga eller som jobbar med utveckling och strategisk IT inom de myndigheter som berörs av Expertgruppen för digitala investeringars uppdrag. Inspelat hos Vinnova den 27 november 2017, och arrangerat tillsammans med Expertgruppen för digitala investeringar.

Last updated 28 November 2017

Page statistics