Inspirationsmöte om Vinnväxt - hållbar tillväxt i regioner

Updated: 18 October 2017 | Published: 2 October 2017

Inspelning från möte hos Vinnova 5 oktober 2017. Del ett av inspelningen behandlar syftet med Vinnväxt-programmet och den aktuella utlysningen. Det ges information om bland annat ansökans innehåll, Vinnovas krav samt ansöknings- och bedömningsprocessen. Presentationen innehåller också information om vad Agenda 2030 innebär för Vinnova och Vinnväxt. I del två av inspelningen delar Karolina Winbo, före detta processledare för Automation Region, med sig av sina erfarenheter från ansökningsprocessen och uppstarten av ett Vinnväxtinitiativ.