Framtidens metoder för innovativ idé- och konceptutveckling

Updated: 4 October 2017 | Published: 23 March 2017

Seminariet behandlar uppslag till framtidens metoder för hur innovativ idé- och konceptutveckling kan bedrivas. Exempel från både forskningsfronten och från ledande svenska företag diskuteras.

Last updated 4 October 2017

Page statistics