Prototypa för snabbt genomförande och lärande - ett blixttal om innovation

Updated: 24 October 2017 | Published: 12 September 2017

"En bra lösning som ingen använder är en dålig lösning" säger Sara Tunheden som är coach i användardriven innovation. Hon är projektledare för Innovationsguiden som är ett innovationsstöd för offentlig sektor från Sveriges kommuner och landsting och Stiftelsen svensk industridesign. Filmen är en av sju som spelades in i samarbete mellan Vinnova och eSam den 12 september 2017.

Last updated 24 October 2017

Page statistics