Omdefiniera värde bortom kostnadskontroll - ett blixttal om innovation

Updated: 25 October 2017 | Published: 12 September 2017

Richard Shelley, utredare på Ekonomistyrningsverket, talar om hur vi kan vända fokus från uppföljning och kontroll till fokus på utveckling och innovation. Han arbetar med en översikt av behovsdriven utveckling och nyttorealisering på myndigheter. Filmen är en av sju som spelades in i samarbete mellan Vinnova och eSam den 12 september 2017.

Last updated 25 October 2017

Page statistics