Medskapa - ett blixttal om innovation

Updated: 24 October 2017 | Published: 12 September 2017

Marie Stenman, verksamhetsutvecklare och tjänstedesigner på Försäkringskassan, talar om medskapande - att jobba tillsammans med användarna när vi skapar nya lösningar. I sitt arbete tittar hon på kundens behov och upplevelser i deras relation till myndigheten. Filmen är en av sju som spelades in i samarbete mellan Vinnova och eSam den 12 september 2017.

Last updated 24 October 2017

Page statistics