Innovera med hjälp av upphandling - ett blixttal om innovation

Updated: 25 October 2017 | Published: 12 September 2017

Hur kan vi realisera innovationskraften hos företag som erbjuder innovativa lösningar på våra kunders behov? Niklas Tideklev, på enheten för upphandlingsstöd på Upphandlingsmyndigheten, talar om hur vi kan få till upphandlingar som stödjer innovation. Filmen är en av sju som spelades in i ett samarbete mellan Vinnova och eSam den 12 september 2017.

Last updated 25 October 2017

Page statistics