Informationsmöte om samarbetsmöjligheter med Chile inom EUREKA

Updated: 18 October 2017 | Published: 24 August 2017

Informationsmöte den 24 augusti 2017 om samarbetsmöjligheter för forsknings- och utvecklingsprojekt med Chile inom EUREKA-programmet. Vid mötet gavs även råd tips hur man skriver en ansökan till nätverksprojekt inom EUREKA.

Last updated 18 October 2017

Page statistics