Social innovation mot segregation

Updated: 3 October 2017 | Published: 20 June 2017

Informationsmöte om Vinnovas satsning Social innovation mot segregation. Inom satsningen finansieras innovationslabb som har potential att öka inkluderingen och bryta utanförskapet, och därigenom skapa långsiktig social nytta för individer och samhälle.