Your browser doesn't support javascript. This means that the content or functionality of our website will be limited or unavailable. If you need more information about Vinnova, please contact us.

Vårda idéerna!

Trots många framgångsrika projekt inom vård och omsorg skapas inte varaktiga effekter. Varför förvaltas och utnyttjas inte idéerna?

Book cover Vårda idéerna!
Published
2008-November
Series number
VR 2008:18
Publisher
Vinnova
Author
Jan Dahlin
ISBN
978-91-85959-30-3
ISSN
1650-3104
Number of pages
102

Hur skall svensk vård och omsorg klara den förestående utmaningen med en alltmer åldrande befolkning? Går det att minska den omfattande administrationen utan att tappa i kvalitet? Kan vi här, som i andra branscher, hitta nya arbetssätt med hjälp av IT?

Eller är vården och omsorgen i Sverige för organisatoriskt splittrad – behövs tydligare samordning? Är det skälet till att de många goda initiativ som tas oftast rinner ut i sanden utan att skapa varaktig nytta, eller finns andra orsaker? Är det T-et, och inte I-et, i IT som fått överhanden?

Med utgångspunkt från fyra viktiga projekt som Vinnova delfinansierat inom området mobila lösningar för hemsjukvård ställs dessa och andra viktiga frågor i den här boken. Här hittar ni också svar och förslag till förbättringsåtgärder från drygt femtio ledande personer inom svensk vård och omsorg, som belyser problematiken från många olika perspektiv.

Så läs gärna boken, och hjälp till att genomföra förslagen till förbättringar, det vinner vi alla på, både vårdgivare, skattebetalare och patienter!

Last updated 23 February 2018

Page statistics