Your browser doesn't support javascript. This means that the content or functionality of our website will be limited or unavailable. If you need more information about Vinnova, please contact us.

Svenska deltagandet i EU:s sjunde ramprogram för forskning och teknisk utveckling

Lägesrapport 2007 - 2009

Book cover Svenska deltagandet i EU:s sjunde ramprogram för forskning och teknisk utveckling
Published
2010-March
Series number
VA 2010:03
Publisher
Vinnova
Author
Sandra Olivera - Vinnova
ISBN
978-91-86517-07-6
ISSN
1650-3104/1651-355X
Number of pages
92

Denna rapport utgör redovisningen av Vinnovas uppdrag att rapportera det svenska deltagandet i EU:s ramprogram. Den beskriver och kommenterar statistiska uppgifter om det svenska deltagandet i FP7 med avseende främst på program, organisationstyper och samarbete.

År 2007 inleddes EU:s sjunde ramprogram för forskning och teknisk utveckling, FP7, som pågår fram till 2013. Ramprogrammet är ett av världens största program för finansiering av forskning och innovation, med en total budget på ca 55 miljarder euro.

Det svenska deltagandet i FP7 uppvisar hittills en positiv trend. Fram till oktober 2009, motsvarade det svenska deltagandet 4,2 % av samtliga beviljade medel, vilket betyder att 387 miljoner euro kontrakterats.

Universitet och högskolor utgör den största gruppen deltagare i ramprogrammet både för Sverige och för övriga medverkande länder. Det svenska näringslivets deltagande följer den generella utvecklingen i Europa och visar på en nedåtgående trend sedan ett flertal år.

Målet med rapporten är att stödja det strategiska utvecklingsarbete som bedrivs runtom i landet genom att bistå med fakta och underlag till strategier för europeiskt samarbete.

För kortversion se "Sammanfattning av Sveriges deltagande i FP7" (Vinnova Rapport/Analys VA 2010:04).

Last updated 15 December 2022

Page statistics