Samarbete mellan Sverige och Kina avseende vetenskaplig sampublicering

- aktörer, inriktning och nätverk

Published
2011-October
Language
Swedish
Series number
VA 2011:09
Series
Vinnova report
ISBN
978-91-86517-48-9
ISSN
1650-3104/1651-355X
Number of pages
52
Author
Anna Sandström - Vinnova
Price
Publisher
Vinnova
Reference number
2010-02894
Subject
International collaboration

Att det finns ett stort och ökande intresse för forskningssamarbete med Kina beror på den vetenskapliga utveckling som Kina uppvisar och Kinas fortsatta stora investeringar i forskning som förväntas leda till en fortsatt positiv utveckling. Dessutom återvänder många kineser som forskat vid utländska lärosäten till Kina som har etablerade internationella nätverk. Kinas involvering i vetenskapliga publicering har gått från 3,4 procent av världens totala publikationsvolym år 2000 till 12,0 procent 2010 och omfattade 127860 vetenskapliga artiklar år 2010. Den svenska totala publikationsvolymen år 2010 var 18189, vilket motsvarar involvering i 1,7 procent av totala publikationsvolymen i världen.

Andelen internationell sampublicering har varit relativt konstant för Kina 2000-2010, i genomsnitt 25 procent av totala publikationsvolymen. Under perioden har däremot den svenska andelen internationell sampublicering ökat från 45 till 59 procent av Sveriges totala antal vetenskapliga publikationer. Antalet sampublikationer med olika länder för Sverige respektive Kina år 2010 visas i Diagram 1 nedan. Sampubliceringsvolymen med USA var störst för båda länderna och omfattade år 2010 16,3 och 10,6 procent av totala publikationsvolymerna för Sverige respektive Kina. Nordamerikas sampublikationer med Kina motsvarar 12,7 procent av Kinas totala publikationsvolym 2010 medan EU-länderna motsvarar 7,7 procent.