Your browser doesn't support javascript. This means that the content or functionality of our website will be limited or unavailable. If you need more information about Vinnova, please contact us.

Resultat från 18 Vinn Excellence Center redovisade 2012

Sammanställning av enkätresultaten

Book cover Resultat från 18 Vinn Excellence Center redovisade 2012
Published
2014-January
Series number
VA 2014:01
Publisher
Vinnova
Author
Karla Anaya-Carlsson & Mattias Lundberg - Vinnova
ISBN
978-91-87537-09-7
ISSN
1650-3104/1651-355X
Number of pages
26

Under 2010 till 2012 har Vinnova begärt in en separat lägesrapportering från samtliga Vinn Excellence Centers i form av en uppföljningsenkät som är en integrerad del av den årliga lägesrapporteringen. De resultat som samlas in skall kunna användas som del i uppföljning av hela programmets resultat och effektmål.

Denna rapport är en sammanställning av de resultat på årsbasis som har redovisats av samtliga 18 Vinn Excellence Centers år 2012.

För engelsk version se "Results from 18 Vinn Excellence Centres reported in 2012" (Vinnova Report/Analysis VA 2014:02)

Last updated 23 February 2018

Page statistics