Your browser doesn't support javascript. This means that the content or functionality of our website will be limited or unavailable. If you need more information about Vinnova, please contact us.

Projektkatalog eTjänster

Slutkonferens - summering och reflektioner

Book cover Projektkatalog eTjänster
Published
2012-May
Series number
VI 2012:09
Publisher
Vinnova
Author
ISBN
ISSN
1650-3120
Number of pages
56

2008 genomförde Vinnova två utlysningar med den gemensamma nämnaren elektroniska tjänster. Den ena var helt inriktad på offentlig verksamhet och hade användarna (såväl medborgare/kunder, som anställda) i fokus. Den andra var öppen för såväl privata som offentliga aktörer att söka och fokuserade primärt på affärs- och verksamhetsmodeller.

I denna projektkatalog presenteras projekten. Projektbeskrivningarna är nedtecknade av projektledare inför slutkonferensen och utgör ett komplement till projektens formella slutrapportering.

Last updated 23 February 2018

Page statistics