Your browser doesn't support javascript. This means that the content or functionality of our website will be limited or unavailable. If you need more information about Vinnova, please contact us.

Book cover MERA-programmet
Published
2008-October
Series number
VI 2008:20
Publisher
Vinnova
Author
ISBN
ISSN
1650-3120
Number of pages
284

MERA-programmet är ett FoU-program inom produktionsteknik som drivs i samverkan mellan fordonsindustrin och offentliga finansiärer. Programmet startade under hösten 2005, och avslutas vid årsskiftet 2008. Programmet samlar över 50 forskningsoch utvecklingsprojekt med en total volym på över 800 miljoner kronor. Mer än 20 forskningsgrupperingar och mer än 60 företag deltar i de olika projekten, ofta i större konstellationer.

I den här projektkatalogen hittar du beskrivningar av de projekt som pågår eller har pågått inom MERA-programmet, där MERA står för Manufacturing Engineering Research Area. Katalogen ges ut i samband med programmets slutkonferens i oktober 2008, och finns i en svensk och en engelsk version. I texterna, skrivna av projektledarna, hittar du information om varje projekt. I katalogen finner du också en mer utförlig beskrivning av programmet och dess historik och genomförande.

För engelsk version se/for English version see "The MERA-program" (Vinnova Information VI 2008:21).

Last updated 15 December 2022

Page statistics