Your browser doesn't support javascript. This means that the content or functionality of our website will be limited or unavailable. If you need more information about Vinnova, please contact us.

Jakten på det nya kapitalet

Sverige i den globala konkurrensen om kompetens. Utgivare: FORES

Book cover Jakten på det nya kapitalet
Published
2014-March
Series number
Publisher
FORES - den gröna liberala tankesmedjan
Author
Tove Lifvendahl - Svenska Dagbladet, Kristina Lindahl von Sydow - Livsmedelsföretagen & Sylvia Schwaag Serger - Vinnova
ISBN
978-91-87379-16-1
ISSN
Number of pages
216

I en kunskapsekonomi drivs tillväxt och konkurrenskraft av förmågan att odla, attrahera och tillvarata kompetenta människor.

Författarna till rapporten menar att det krävs förändringar på flera nivåer inom såväl politiken, näringslivet och akademin för att humankapitalet ska bli den främsta tillgången och konkurrensfaktorn för Sverige.

  • Är vi tillräckligt attraktiva för globala talanger?
  • Tar vi tillvara den kompetens vi redan har?

Om författarna:

Tove Lifvendahl, har tidigare bland annat arbetat som Senior Fellow på FORES, rådgivare på JKL, kommunikationschef på Svenskt Näringsliv och är i dag politisk chefredaktör på Svenska Dagbladet.

Kristina Lindahl von Sydow, chef för EU-frågor och branschregleringar på Livsmedelsföretagen. Har tidigare arbetat på Europarlamentets rättstjänst och som rådgivare i den svenska EU-kommissionären Cecilia Malmströms kabinett.

Sylvia Schwaag Serger, adjungerad professor på Ekonomihögskolan vid Lunds universitet och direktör för internationell strategi på Vinnova. Hon är även gästprofessor på Chinese Academy of Sciences Institute for Policy and Management.

Last updated 7 March 2018

Page statistics